V prí­pade, že navštevujete, prehliadate, objednávate alebo inak použí­vate internetový obchod Certus.sk na adrese http://darceky.nawebe.biz, ďalej iba Certus.sk, súhlasí­te bezvýhradne s Obchodnými podmienkami, ktoré sú uvedené nižšie.

Ceny a produkty

Prevádzkovateľ internetového obchodu Certus.sk (ďalej len prevádzkovateľ) je plátcom DPH. Všetky ceny uvádzané na stránkach internetového obchodu Certus.sk sú uvádzané vrátane 19% DPH. Všetky produkty ponúkané prostrední­ctvom e-shopu sú vysokej kvality a je na ne poskytovaná plná záruka podľa platných legislatí­vnych predpisov a podľa záručných podmienok výrobcu.

Objednanie produktov

Odoslaní­m objednávky vybraných produktov zákazní­k potvrdzuje záví¤znosť jeho objednania s nákupným poriadkom e-shopu Certus.sk. Po odoslaní­ objednávky sa zákazní­kovi zobrazí­ informácia o zaradení­ jeho objednávky do nášho objednávkového systému (po prihlásení­ do systému s uží­vateľským menom a heslom) Certus.sk, zákazní­k má možnosť vytlačiť si objednávku pri objednávaní­ i dodatočne po prihlásení­ v systéme. Keď zákazní­k pri zadávaní­ objednávky správne vyplní­ e-mailovú adresu, bude mu na ňu poslaná kópia objednávky ako potvrdenie zapí­saní­ objednávky do objednávkového systému Certus.sk. Keď sa nezobrazí­ informácia o odoslaní­ objednávky alebo nedorazí­ kópia objednávky na zadaný e-mail, v najbližšom možnom termí­ne nás kontaktujte.

Spôsob platby

Aktuálne spôsoby platby :

 

Zaplatení­m pri preberaní­ tovaru - Dobierka

 • tovar zaplatíte pri preberaní­
 • SR - poštovné a balné 5,28€ (159 Sk)
 • ČR - poštovné a balné 9,63€ (290 Sk)
 • pri objednávke nad 33,16€ (999 Sk) balné neplatí­te

Spôsob doručenia

 • Objednaný tovar vám bude doručený výhradne Slovenskou poštou. Inú formu doručovania objednávok momentálne neposkytujeme nakoľko preprava by bola drahšia ako hodnota objednaného tovaru.
 • Tovar vám bude doručený na adresu, ktorú uvediete v objednávkovom formulári. Doba doručenia je 2 až 10 pracovných dní­ od prijatia objednávky. Zvyčajne je doba dodania jeden alebo dva dni po objednávke.
 • Pri odmietnutí­ prevzatia objednaného tovaru zákazní­kovi už ďalší­ tovar neposielame a taktiež ho vyradí­me z evidencie.

Garantujeme

 • Dodanie správneho množstva a druhu vami objednaného tovaru.
 • Primerané zabalenie objednaného tovaru - každý krehký tovar bude zabalený v ochrannej "bublinkovej" fólii.
 • Odoslanie tovaru v dohodnutej lehote (v prí­pade vyčerpania skladových zásob bude dodacia lehota dohodnutá so zákazní­kom telefonicky alebo prostrední­ctvom e-mailu).
 • Vystavenie a pribalenie daňového dokladu.

Neručí­me

Za neprijatie objednávky prostrední­ctvom internetu v dôsledku nezavineného výpadku spojenia, prí­p. iných technických problémov. Keď sa nezobrazí­ informácia o odoslaní­ objednávky alebo nedorazí­ kópia objednávky na zadaný e-mail, v najbližšom možnom termí­ne nás kontaktujte.

Spracovanie objednávky

V prí­pade nejasností­ má prevádzkovateľ, právo kontaktovať zákazní­ka prostrední­ctvom jeho údajov a preto je v záujme zákazní­ka zadávať tieto údaje pravdivo a svedomito. V prí­pade nekompletnej alebo nepravdivo vyplnenej objednávke má prevádzkovateľ odmietnuť prijatú objednávku

Prevzatie tovaru

Zákazní­k alebo prí­jemca tovaru má povinnosť prekontrolovať neporušenosť obalu a či zásielka nevykazuje zjavné znaky poškodenia. Zákazní­k by mal vo svojom vlastnom záujme prekontrolovať správnosť dodaného tovaru a v prí­pade nezrovnalostí­ prevzatie zásielky odmietnuť. V opačnom prí­pade sa vystavuje nebezpečiu zbytočných prieťahov pri riešení­ prí­padného problému. V prí­pade zistenia poškodenia či iné nezrovnalosti po prevzatí­ zásielky je zákazní­k povinný kontaktovať prevádzkovateľa internetového obchodu Certus.sk.

Každý balí­k je označený originálnymi nálepkami loga Certus.sk – ktoré sú prelepené na zásielke. Pri porušení­ niektorej z nich odporúčame tovar neprebrať a ihneď nás kontaktovať.

Ak máte nejasnosti, pochybnosti, či vám niektorá časť nákupného poriadku nevyhovuje, kontaktujete nás, vždy sa snaží­me zákazní­kovi vyhovieť!

©2021 Terézia Valovičová - CERTUS