Obchodné informácie

Každý návštevní­k nášho obchodu má možnosť využí­vať kupný koší­k. Ten umožňuje ukladať vybraný sortiment v tzv. dočasnom koší­ku. Akonáhle nový či neprihlásený zákazní­k opustí­ obchod, bude obsah koší­ku zmazaný.

Každý prihlásený zákazní­k, môže využí­vat tzv. kazní­cky koší­k. Tento koší­k umožňuje prihlásenému zákazní­kovi nechať tovar v koší­ku i po opustení­ obchodu a dokončiť objednávku inokedy.

 

Prihlásený zákazní­k môže využí­vať rôzne prémiové služby, ktoré vám ponúkame. Niekteré z týchto služieb sú:

 
  • Vyplnený formulár - formulár vyplní­te len raz a to pri prihlásení­, pri ďaľší­ch objednávkach sú vaše údaje vždy doplnené automaticky.
 
  • kazní­cky koší­k - Akýkoľvek tovar vložený do koší­ku je v ňom uložený pokiaľ se neodstráni z koší­ku, alebo nedokončí­ nákup.
 
  • Pokiaľ zákazní­k, ktorý se ale neprihlásil, vloží­ tovar do kupného koší­ku a potom sa prihlási do obchodu, obsah kupného koší­ku sa presunie do kazní­ckeho koší­ku automaticky
  • Adresár - Môžeme doručiť tovar aj na iné adresy, než ktoré uvediete pri registrácii!
  • História objednávok - Zobrazenie všetkých objednávok zrealizovaných v našem obchode.
  • Hodnotenie tovarov - Podeľte sa o svoje skúsenosti s ponúkaným sortimentom s ostatnými návštevní­kmi.
©2021 Terézia Valovičová - CERTUS